Beheer, beveiliging van gegevens en privacybeleid van Maatwerzorg.

Waarom Maatwerzorg gegevens nodig heeft.

Door de informatie, ingevuld in het contactformulier, middels de VERZEND-knop
te versturen naar Maatwerkzorg verleent u uitdrukkelijk
toestemming aan Maatwerkzorg om de gegevens te mogen gebruiken.
Maatwerkzorg verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u
op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te
kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Maatwerkzorg uw persoonsgegevens gebruiken in het kader
van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht,
doorgaans bestaande uit medische dienstverlening of zorg.


Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Maatwerkzorg kan verstrekte persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van
de diensten van Maatwerkzorg en/of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier
op de website aan Maatwerkzorg verstrekt. Maatwerkzorg zal de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Geboortedatum van degene voor wie zorg wordt aangevraagd
- In relatie tot
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Gewenste zorg
- Aanvullende info
- Periode zorg

Gegevens delen met anderen.
Maatwerkzorg verstrekt uitsluitend de door u aangegeven persoonsgegevens alléén aan derden
indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies.
Maatwerkzorg.nl maakt geen gebruik van cookies en plaatst geen digitale informatie op uw computer,
laptop, tablet of mobiel.

Hoe lang Maatwerkzorg gegevens bewaart.
Maatwerkzorg bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen
te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.
Uw gegevens worden meteen verwijderd indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Beveiligen van gegevens.
Maatwerkzorg neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik
of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Maatwerkzorg verzamelde persoonsgegevens,
neem dan contact met Maatwerkzorg op via contact@maatwerkzorg.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren
of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering
sturen naar contact@maatwerkzorg.nl.
Maatwerkzorg zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Maatwerkzorg is te allen tijde te bereiken via contact@maatwerkzorg.nl.

Voor meer informatie vul het contactformulier inVoor meer informatie vul het contactformulier inVoor meer informatie vul het contactformulier inVoor meer informatie vul het contactformulier in